fbpx

Regulamin

Regulamin  „Chrześcijańskich Imprez dla Singli”.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Chrześcijańskich Imprez dla Singli  są „Chrześcijańscy Single”.
 2. Właścicielem „Chrześcijańskich Singli” jest Polska Akademia Biznesu –Tomasz Sztreker.
 3. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Uczestnicy Imprezy

 1. Uczestnikiem „Chrześcijańskich Imprez dla Singli” są osoby, które
 1. a)   zakupiły bilet na wydarzenie przez stronę chrzescijanscysignle.pl, bądź
 2. b)   otrzymały wejściówkę na wydarzenie.
 1. Uczestnicy Imprezy deklarują swoje wartości jako chrześcijańskie.
 2. W imprezie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
 3. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 4. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach relacjonujących przebieg imprezy.
 5. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 6. Uczestnik imprezy narażony jest na działanie świateł stroboskopowych, które będą wykorzystywane podczas imprezy, mogących doprowadzić do ataku epilepsji.
 7. W czasie trwania imprezy, każdy uczestnik zobligowany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w lokalu, w szczególności:
 1. a)   palenia tylko w przeznaczonych do tego miejscach,
 2. b)   zakazu spożywania i picia artykułów zakupionych poza klubem,
 3.      Uczestnicy, których stan wskazuje na zagrażający innym bawiącym się, mogą zostać wyproszone z lokalu.
 4.  Uczestnicy będący pod wpływem środków odurzających, mogą zostać wyproszeni z lokalu.
 1. Osoby, które przyjdą na spotkania w odzieży ze znakami satanistycznymi, okultystycznymi zostaną nie wpuszczone na imprezę.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania norm powszechnie akceptowanych społecznie.
 3. Na spotkaniach obowiązuje dobry humor oraz całkowity zakaz hejtowania!

ZAKUP BILETÓW

 1.      Rezerwacja i zakup biletów odbywa się przez stronę www.chrzescijanscysignle.pl
 2.   Uczestnik wszystkich organizowanych przez nas wydarzeń, kupując bilet akceptuje niniejszy regulamin zapoznając się z jego postanowieniami i akceptując je.
 3.   W przypadku rezygnacji z udziału w Chrześcijańskich Szybkich Randkach, należy powiadomić niezwłocznie organizatora. Każdy z uczestników ma prawo do rezygnacji nie później niż 2 dni przed terminem wydarzenia.
 4.      Rezygnacja z udziału w dniu wydarzenia lub niezjawienie się na nim wiąże się z niezwracaniem kosztów uiszczonych podczas zgłaszania uczestnictwa.
 5.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania opinii w sprawie zwrotu biletów.

Uprawnienia organizatora

 1.      Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza.
 2.   W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 3.   Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.
 4.   Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy, w szczególności w szatni.
 5.   Ze względu na szczególny charakter spotkania, organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia osób, które mogą zagrażać bezpieczeństwu imprezy, a w szczególności osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 6.   Organizator ma prawo odwołać spotkanie z przyczyn nie zależnych od niego.
 7.   Podczas spotkań organizator oraz lokal nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie osób przebywających na imprezie.
 8.      Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Przepisy Końcowe

 1.      Organizatorzy zobowiązują się do respektowania „Ustawy o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997, w świetle której mają obowiązek chronić dane osobowe uczestników spotkań.
 2.      Administratorem danych osobowych jest wyłącznie właściciel „Chrześcijańskich Singli”, czyli Polska Akademia Biznesu –Tomasz Sztreker.
 3.      Każdemu członkowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany.
 4.      Chrześcijańscy Single zastrzegają sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem http://localhost/chrzescijanscysingle/regulamin
 5.      Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są indywidualnie.
 6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia funkcjonowania strony http://localhost/chrzescijanscysingle/, tj. 21 kwietnia 2016 r.

404 Błąd

Strona nie została znaleziona

Regulamin  „Chrześcijańskich Randek”.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Chrześcijańskim Randem są Chrześcijańscy Single.
 2. Właścicielem „Chrześcijańskich Singli” jest Polska Akademia Biznesu –Tomasz Sztreker.
 1.      Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Uczestnicy Chrześcijańskich Randek

 1. Uczestnikiem „Chrześcijańskich Randek” są osoby, które
 1. a)   zakupiły bilet na wydarzenie przez stronę chrzescijanscysignle.pl, bądź
 2. b)   bezpośrednio przed wydarzeniem.
 1. Uczestnicy Imprezy deklarują swoje wartości jako chrześcijańskie.
 2. W wydarzeniu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, niebędące w żadnym związku.
 3. Osoby biorące udział w Chrześcijańskich Szybkich Randkach zobowiązane są do podania swojego imienia, nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu mailowego. Wyżej wymienione dane potrzebne są organizatorom do prawidłowego przebiegu wydarzenia.
 4. Uczestnicy Chrześcijańskich Szybkich Randek podczas wydarzenia otrzymują kwestionariusz w którym jest miejsce na wpisanie swoich danych. Osoby biorące udział wyrażają zgodę, na to, żeby organizator przekazał wpisane przez nich dane tylko osobom, które się nawzajem wybrały
 5. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach relacjonujących przebieg imprezy.
 6. W czasie trwania wydarzenia, każdy uczestnik zobligowany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w lokalu, w szczególności:
 1. a)   palenia tylko w przeznaczonych do tego miejscach,
 2. b)   zakazu spożywania i picia artykułów zakupionych poza klubem,
 3.      Uczestnicy, których stan wskazuje na zagrażający innym bawiącym się, mogą zostać wyproszone z lokalu.
 1. Uczestnicy będący pod wpływem środków odurzających, mogą zostać wyproszeni z lokalu.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 3. Osoby, które przyjdą na spotkania w odzieży ze znakami satanistycznymi, okultystycznymi zostaną nie wpuszczone na imprezę.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania norm powszechnie akceptowanych społecznie.
 5. Na spotkaniach obowiązuje dobry humor oraz całkowity zakaz hejtowania!

ZAKUP BILETÓW

 1.      Rezerwacja i zakup biletów odbywa się przez stronę www.chrzescijanscysignle.pl
 2.   Uczestnik kupując bilet akceptuje niniejszy regulamin zapoznając się z jego postanowieniami i akceptując je.
 3.   W przypadku rezygnacji z udziału w Chrześcijańskich Szybkich Randkach, należy powiadomić niezwłocznie organizatora. Każdy z uczestników ma prawo do rezygnacji nie później niż 2 dni przed terminem wydarzenia.
 4.      Rezygnacja z udziału w dniu wydarzenia lub niezjawienie się na nim wiąże się z niezwracaniem kosztów uiszczonych podczas zgłaszania uczestnictwa

Uprawnienia organizatora

 1.      Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie wydarzenie.
 2.   W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator wydarzenia może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 3.   Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.
 4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie wydarzenia, w szczególności w szatni.
 5.   Ze względu na szczególny charakter spotkania, organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia osób, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, a w szczególności osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 6.   Organizator ma prawo odwołać spotkanie z przyczyn nie zależnych od niego.
 7.      Organizator może odmówić wstępu osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Przepisy Końcowe

 1.      Organizatorzy zobowiązują się do respektowania „Ustawy o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997, w świetle której mają obowiązek chronić dane osobowe uczestników spotkań.
 2.      Administratorem danych osobowych jest wyłącznie właściciel „Chrześcijańskich Singli”, czyli Polska Akademia Biznesu –Tomasz Sztreker.
 3.      Każdemu członkowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany.
 4.      Chrześcijańscy Single zastrzegają sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem https://www.chrzescijanscysingle.pl/regulamin
 5.      Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są indywidualnie.
 6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia funkcjonowania strony https://www.chrzescijanscysingle.pl/, tj. 21 kwietnia 2016 r.

Kontak

Masz pytanie napisz, odpiszemy wkrótce.

Wysyłanie
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account